XXIX Seminarium dla nauczycieli fizyki - "Astronomia w szkołach ponadpodstawowych"
from Saturday, 18 September 2021 (10:00) to Sunday, 19 September 2021 (17:00)