XXX Seminarium dla nauczycieli fizyki - "Astronomia w szkołach ponadpodstawowych"

from Saturday, 17 September 2022 (10:00) to Sunday, 18 September 2022 (17:00)
Zoom

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
17 Sep 2022
18 Sep 2022
AM
10:00 --- Spotkanie towarzyskie, wprowadzenie ---
11:00
Seminarium (until 13:00) ()
10:00 --- Spotkanie towarzyskie ---
11:00
Seminarium (until 13:00) ()
PM
13:00 --- Przerwa obiadowa ---
15:00
Seminarium (until 17:00) ()
13:00 --- Przerwa obiadowa ---
15:00
Seminarium (until 17:00) ()