XXX Seminarium dla nauczycieli fizyki - "Astronomia w szkołach ponadpodstawowych"
from Saturday, 17 September 2022 (10:00) to Sunday, 18 September 2022 (17:00)